میگن حیوانات گناه دارند.اوناهم حق زندگی دارند.نباید گوشت بخوریم .

این یک ایده بسیار سطحی و کودکانه است .اولا انسان گوشتخوار دهها وبلکه صدها هزار سال گوشتخوار بوده و با این نوع غذا بدنش تکامل یافته ازاین موضوع میگذریم اما کسانی که معتقدهستند اگر ما آدمها گیاهخوار بشویم به حیوانات لطف کرده ایم دقیقآ مرا به یاد مائو میندازند که گنجشکهای چین را نابود کرد تا گندم وکشاورزی چین رشد بکنه اما با نابودی گنجشکها سیل هجوم ملخ وحشرات و آفتهایی که توسط گنجشکها قبلا شکار میشدند بقدری افزایش پیدا کرد که کشاورزی چین را نابود کردند وقحطی فاجعه بار در این کشور باعث گرسنگی ومرگ چهل میلیون نفر شد و کشور چین مجبوربه واردات گنجشک شد تا بتواند طبیعت وکشاورزی وحیات جانوری که مائو رئیس جمهور خونخوار ونادان چین  بر هم زده بود با هزینه های گزاف دوباره سروسامان  ونظم به آن بدهد…

اما اگر ما آدمها برفرض که بتوانیم گیاه خوار بشویم آیا به فکر بالانس و نظم حیات جانوری وطبیعت فکر کرده اید؟درصورت گیاهخواری چه کسی به پرورش دام مثل گاو،گوسفند،مرغ،وطیور وسایر حیوانات اهلی دست میزند ؟آیا دامداران شغلهای خود را ازدست نخواهند داد وبه تبع آن کشاورزان مگه بیکارند علوفه و دانه های مورد نیاز دام تولید بکنند کدام دام ؟دیگر دامی وجود نخواهد داشت .آیا شما طرفداران گیاهخواری به  تولید ومصرف،عرضه وتقاضا فکر کرده اید .بزرگترین دشمن حیوانات ایده ی خطرناک گیاهخواری بزرگترین دشمن حیوانات است که اگر این ایده عملی بشود بسرعت حیوانات اهلی منقرض میشوند .

در مورد ترحم و دلسوزی و به اصطلاح انسانیت هم اینگونه نیست که فقط ظوهر را باچشم ببینیم وقضاوت بکنیم.مگر کسانیکه حتی قانونی در یک جایگاه و رتبه بالای شغلی واقتصادی قرار گرفته اند و حتی یک ریال پول کثیف دریافت نمیکنند آدمهای عادل و خوب ومقبولی هستند اگر خوب دقت کنید منظور این نیست که ظالم هستند بلکه اجبارآ و طبیعتآ ظالم هستند حتمن عده ای را پشت سر گذاشته اند ساده تر بگویم مثل آن است که جماعتی گرسنه به انباری از غدا حمله کرده اند اما مل دریافت غدا اولویت بندی شدی و افراد توانمند سهم بیشتر و دسترسی آنها به غذا آسانتر است و بقیه مردم هم به همین ترتیب  بصورت پلکانی اولویت بندی شده و گروهی در پله اول وگروهی در پله دوم و همینطور تا پله آخر وچاره ای هم جز این نیست پس آن گروه که فکر میکنند با تلاش واستعداد وپشتکار جایگاه مستحق خویش را کسب کرده اند فی نفسه ظالم هستند اما این ظلم وبیعدالتی قانون زندگی است اگر اینطور نباشد دقیقآ ماجرای نابودی گنجشکها و کشاورزی چین و نابودی وانقراض حیوانات اهلی بخاطر گوشتخواری اینبار در میان آدمها اتفاق می افتد نمونه بارز آن کشور کوبا سهمیه غذا ولباس وهمه نیازهای مردم از بیکار وکارگر وکارمند تا رهبران حکومت تقریبآ بطور مساوی به مردم این کشور داده میشود اما این سیاست غلط دقیقآ مثل یک زندان است که غذا وامکانات خوب به زندانیان بدهد و همه را در یک سطح نگه دارد .

By admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.