صرفاً به این دلیل که این عدد برای برخی از مهمانان خرافاتی که ممکن است تمایلی به ماندن در طبقه 13 یا هر اتاقی که با ’13’ ختم می شود، نداشته باشند، معانی منفی دارد. در برخی از هتل ها طبقه 13 به عنوان 12A شناخته می شود، اما اغلب از آن حذف می شود.

By admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.